Čo mám robiť, keď sa tvoria chuchvalce trávy v kosiacom zariadení?

Kosiace zariadenie nie je správne nastavené. Zadná časť kosiaceho zariadenia by mala byť o 0,5 cm vyššie ako predná, meraná na vonkajšom konci kosiacich nožov. V návode na použitie k vášmu stroju je opísané, akým spôsobom sa nastavenie vykonáva. Tráva je príliš mokrá alebo príliš vysoká. Nechajte trávu uschnúť alebo nastavte vyššiu výšku kosenia. Následne urobte postupné zníženie výšky kosenia, kým nie je tráva skrátená na požadovanú výšku. Pravidlom však je, že by sa nemala kosiť tráva o viac ako 1/3 jej vyrastenej výšky. Boli nasadené zlé kosiace nože alebo sú nože opotrebované. Nahraďte nože správnym typom pre metódu kosenia, ktorú používate. Nože môžu byť nasadené nesprávne. Uistite sa, že sú nože nasadené v správnom smere. Otáčky motora sú príliš nízke. Motor pracuje na plné otáčky, aby bolo docielené správnej rýchlosti kosiacich nožov. Kosačka ide príliš rýchlo. Koste pri nižšej rýchlosti. Klinový remeň pre pohon kosiaceho zariadenia môže byť opotrebovaný. Vymeňte remeň náhonu za nový so správnym objednávacím číslom. Môžete ho zakúpiť u autorizovaného predajcu. Ventilačné otvory v kladke pohonu kosenia môžu byť upchaté. Odstráňte všetky zvyšky trávy z kosiaceho zariadenia. Ak problém pretrváva, odporúčame navštíviť lokálne autorizované servisné stredisko. Zoznam servisov je k dispozícii vo Vyhľadávači vyššie.