Ingen nye produkter. Kun service.

Husqvarna Group markedsfører ikke Partner lenger, men fortsetter naturligvis å tilby service på solgte produkter. Dette skjer via McCullochs serviceverksteder. Du kommer også til å finne håndbøker og bruksanvisninger her.

Hvis du er ute etter hageprodukter av høy kvalitet, henviser vi til McCulloch.

Tilbakekallelse

Vedr. enkelte av våre traktorer

Lenke til mer informasjon