Ako mám naštartovať nový dvojtaktný motor?

Skôr ako začnete so zostavovaním a štartovaním nového stroja s dvojtaktným motorom prečítajte si návod na použitie. Zostavenie výrobku môže byť veľmi zložité a ľahko môže dôjsť k jeho poškodeniu v prípade, že nebudete postupovať podľa inštrukcií. Návod na použitie obsahuje tiež dôležité bezpečnostné pokyny, ktoré musia byť vždy dodržiavané.

1. Naplňte palivovú nádrž správnou palivovou zmesou.

2. Hlavný vypínač prepnite do polohy ON – zapnuté a zapojte sýtič.

3. Neťahajte za štartovaciu šnúru viackrát, ako 5-6 krát, so zapojeným sýtičom. Ďalšie pokusy naštartovať motor so zapojeným sýtičom môžu spôsobiť zaplavenie motora. Niektoré moderné motory s nízkou hladinou emisií sú veľmi tiché a je veľmi ťažké započuť, že motor naštartoval.

4. Akonáhle má motor snahu naštartovať (naskočí, ale ihneď zhasne), vypnite sýtič.

5. Zatiahnite za štartovaciu šnúru a motor by mal naštartovať.

6. Stlačte opatrne páčku plynu, aby sa vypol štartovací plyn. Zariadenie (rezné) sa začne hneď po naštartovaní otáčať, aj keď ste ešte nepridali plyn. Preto je veľmi dôležité, aby ste pri štartovaní reťazovej píly aktivovali reťazovú brzdu.

Get Adobe Flash player