Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Partner vytvorila tieto pravidlá ochrany osobných údajov, aby ukázala svoj pevný záväzok k zachovaniu súkromia. Nasledujúci text odhaľuje naše praktiky zhromažďovania a šírenia informácií na týchto stránkach: www.partner.biz, www.sk.partner.biz.

Spoločnosť Partner má v úmysle vám poskytnúť toľko kontroly nad vašimi osobnými informáciami, ako je len možné. Je pre nás dôležité, aby ste sa cítili pri návšteve našich webových stránok príjemne. Môže nastať situácia, že od vás budeme potrebovať informácie. S každou osobnou informáciou, ktorú nám poskytnete vrátane vašej emailovej adresy, sa bude zaobchádzať nasledovne.

Pokiaľ nám poskytnete osobné informácie za účelom obdržania informácie naspäť od nás - napríklad brožúry, katalógy - zhromažďujeme a uchovávame tieto informácie. Tieto informácie nám umožňujú splniť vaše požiadavky.

Neposkytujeme ďalej žiadne od vás zhromaždené a uchované informácie.

Webové stránky môžu obsahovať odkazy na webové stránky, ktoré spoločnosti Partner nepatria. Spoločnosť Partner nie je zodpovedná za súkromné praktiky takýchto webových stránok.

Štatistiky a cookies

Spoločnosť Partner takisto zhromažďuje informácie o vašom počítačovom hardware a software. Tieto informácie môžu obsahovať: vašu IP adresu, typ prehliadača, operačný systém, názov domény, čas pripojenia a odkazujúce adresy na webové stránky. Tieto informácie sa používajú na prevádzku servisu, udržiavanie kvality servisu, na opatrenia všeobecných štatistík týkajúcich sa používania stránok, pomáhajú nám vytvoriť a vydať obsah pre vás najdôležitejší a dovoľujú vám pripojiť sa do oblasti obmedzených prístupov našich stránok.

Spoločnosť Partner takisto zhromažďuje informácie o stránkach, ktoré zákazník na webových stránkach navštevuje. Tieto dáta o návštevnosti sú identifikované len pomocou jedinečného ID čísla, a nie sú nikdy spojené s osobnými informáciami.

Keď niekto stránku navštívi, je na zákazníkov počítač umiestnená cookie (pokiaľ zákazník cookies prijíma) alebo je cookie načítaná, pokiaľ zákazník stránku niekedy predtým navštívil. Jednou z funkcií cookies je pomáhať v zbieraní štatistík o návšteve stránok popísaných vyššie.