Käyttöehdot

Vaikka Partnerin verkkosivuillaan tarjoamien tietojen katsotaan olevan paikkansapitäviä julkaisuhekellä, Partner ei sitoudu niihin eikä anna niistä minkäänlaista takuuta Partnerin verkkosivuston, siinä olevien hypertekstilinkkien tai minkään muun sellaisen tiedon osalta, joka on saatu suoraan tai epäsuorasti näiltä sivuilta. Partner ei myöskään ota minkäänlaista vastuuta Partner verkkosivuston mahdollisista epätarkkuuksista tai pois jääneistä tiedoista. Kaikki tiedot annetaan ja niitä on käytettävä sillä edellytyksellä, että Partner ei ole vastuussa mistään tappioista, vahingonkorvauksista, vahingoista tai minkäänlaisista kustannuksista, jotka aiheutuvat kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti siitä, että sivuilla kävijä tai kuka tahansa muu käyttää näitä tietoja tai nojautuu niihin missään tarkoituksessa.

Tekijänoikeudet

Verkkosivuston sisältö on tekijänoikeuden suojaama(c) 2002-2006 Husqvarna Ab (publ) (tai sen tytäryhtiöt ja/tai sen lisenssinantajat, missä niin ilmaistaan), SE-56182 Huskvarna. Kaikki oikeudet pidätetään. Verkkosivuilla olevia tietoja (kuten esimerkiksi teksti, kuva ja ääni) ei saa kopioida, siirtää, levittää tai tallentaa muuhun kuin ainoastaan yksityiseen käyttöön, ellei muuta ilmoiteta, ilman etukäteen Husqvarna AB:lta hankittua kirjallista lupaa. Verkkosivujen sisällön muuttaminen on ehdottomasti kielletty.

Joillakin verkkosivuston sivuilla käytetään kuvia, joihin kuvien toimittajilla on tekijänoikeus.

Tuotemerkit

Mikäli toisin ei ole ilmoitettu, verkkosivustoilla näytetyt merkit, yrityslogot ja symbolit ovat Husqvarna AB:n(publ)tai sen tytäryhtiöiden tuotemerkkioikeuksien alaisia.

Vastuuvapauslauseke

TÄMÄN VERKKOSIVUSTON TIEDOT TOIMITETAAN "SELLAISENAAN", PARTNER EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MILLEKÄÄN OSAPUOLELLE EIKÄ MISTÄÄN SUORISTA, VÄLILLISISTÄ, ERITYISISTÄ TAI MUISTA JOHDANNAISVAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT TÄMÄN VERKKOSIVUSTON TAI MINKÄÄN MUUN HYPERLINKITETYN VERKKOSIVUSTON KÄYTTÄMISESTÄ, MUKAAN LUKIEN ILMAN RAJOITUSTA MENETETYT TUOTOT, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN, TIEDONKÄSITTELYJÄRJESTELMISSÄ OLEVIEN OHJELMIEN TAI MUIDEN TIETOJEN MENETYS TAI MUUT VAHINGOT, VAIKKA TÄLLÄISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA OLISI ETUKÄTEEN ILMOITETTU.

Partner ei anna minkäänlaisia takuita ja/tai sitoumusta mistään verkkosivustosta, jota saatat käyttää tämän sivuston kautta.Hyperlinkit muille sivuille on lisätty vain käytön helpottamiseksi, eikä niiden olemassaoleo tarkoita, että Partner hyväksyy tai ottaa mitään vastuuta kyseisten verkkosivujen sisällöstä tai käytöstä. Lisäksi on käyttäjän vastuulla ryhtyä varotoimiin ja varmistaa, että käyttöön valittu sivusto ei sisällä esimerkiksi viruksia, matoja, troijan hevosia tai muuta tuhoisaa aineistoa.Näillä verkkosivuilla voi olla teknisiä epätarkkuuksia tai kirjoitusvirheitä. Verkkosivujen sisältämää tietoa voidaan muuttaa koska tahansa ilman erillistä ilmoitusta tai ilmoitusvelvollisuutta.

Verkkosivuilla julkaistuissa tiedoissa voi olla viittauksia Partnerin tuotteisiin, palveluihin tms., joita ei ole julkaistu tai ei ole saatavilla kotimaassasi. Tälläisten tietojen paikkansapitävyyttä ei voida taata erityisesti sen tähden, että ne voivat muuttua, ne ovat erityisedellytysten alaisia tai niitä ei välttämättä ole saatavilla, eivätkä tälläiset viittaukset tarkoita, että Partner aikoo julkaista näitä tuotteita, palveluksia tms. kotimaassasi.Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään saadaksesi tarkempia tietoja saatavilla tai tilattavissa olevista tuotteista,palveluista tms.

Verkkosivustossa saatavissa olevat ohjelmistot Tässä verkkosivustossa mahdollisesti saatavissa olevat ohjelmistot("Ohjelmisto") ovat Husqvarna AB:n (publ)tai jonkin sen tytäryhtiön ja/tai sen toimittajien omistamia teoksia, jotka on suojattu tekijän oikeuslailla.

Ohjelmiston käyttöön sovelletaan ohjelmistojen yhteydessä olevien tai niihin sisällytettyjen loppukäyttäjien käyttöoikeussopimuksen (jos saatavilla)("Käyttöoikeussopimus") ehtoja. Jos Käyttöoikeussopimuksessa ei toisin todeta, Ohjelmiston saa ladata vain loppukäyttäjien käyttöä varten.

Lisenssisopimuksesta poikkeavasta Ohjelmiston kopioinnista tai levityksestä saattaa seurata siviili- ja rikosoikeudellisia seuraamuksia.

EDELLÄ MAINITTUJA RAJOITTAMATTA OHJELMISTON KOPIOINTI TAI JÄLJENTÄMINEN MUULLE PALVELIMELLE TAI MUUALLE JATKOJÄLJENTÄMISTÄ TAI LEVITYSTÄ VARTEN ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY.

OHJELMISTOLLE ANNETAAN VAIN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN MUKAINEN TAKUU, JOS SITÄKÄÄN. MUUTOIN KUIN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESSA ANNETUN TAKUUN OSALTA HUSQVARNA TÄTEN KIISTÄÄ KAIKKI OHJELMISTOIHIN LIITTYVÄT TAKUUT JA EHDOT, MUKAAN LUKIEN KAIKKI OLETETUT TAKUUT JA EHDOT SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, OMISTUSOIKEUDESTA JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA.

Huomautukset, kysymykset ja ehdotukset: Mitään Partnerille lähetettyjä tietoja, pyytämättä lähetettyjä ehdotuksia, ideoita tai muita viestejä ei pidetä luottamuksellisina eikä tekijänoikeuksien alaisena. Lähettämällä Partnerille tietoa tai aineistoa, myönnät Partnerille rajoittamattoman luvan käyttää, jäljentää, asettaa näytteille, tehdä, muuttaa, lähettää ja levittää tätä aineistoa tai tietoa, ja myönnät myös sen, että Partner voi vapaasti käyttää Partnerille lähettämiäis ideoita, ehdotuksia ja tekniikoita.