Co mám dělat, když se tvoří chuchvalce trávy v žacím ústrojí?

Žací ústrojí není správně seřízeno. Zadní část žacího ústrojí by měla být o 0,5 cm výše než přední, měřeno na vnějším konci žacích nožů. V návodu k používání k vašemu stroji je popsáno, jakým způsobem se seřízení provádí. Tráva je příliš mokrá nebo příliš vysoká. Nechte trávu oschnout nebo nastavte vyšší výšku sečení. Následně proveďte postupné snížení výšky sečení, dokud není tráva zkrácena na požadovanou výšku. Pravidlem však je, že by se neměla sekat tráva o více než 1/3 její vzrostlé výšky. Byly nasazeny špatné žací nože nebo jsou nože opotřebované. Nahraďte nože správným typem pro metodu sečení, kterou používáte. Nože mohou být nasazeny nesprávně. Ujistěte se, že jsou nože nasazeny ve správném směru. Otáčky motoru jsou příliš nízké. Motor musí běžet na plné otáčky, aby bylo docíleno správné rychlosti žacích nožů. Sekačka jede příliš rychle. Sekejte při nižší rychlosti. Klínový řemen pro náhon žacího ústrojí může být opotřebený. Vyměňte řemen náhonu za nový se správným objednacím číslem. Můžete jej zakoupit u autorizovaného prodejce. Ventilační otvory v domečku mohou být ucpané. Odstraňte veškeré zbytky trávy z žacího ústrojí. Pokud problém přetrvává, doporučujeme navštívit lokální autorizované servisní středisko. Seznam servisů je k dispozici ve Vyhledávači servisů výše.