Jak mám nastartovat přeplavený dvoutaktní motor?

1. Postavte stroj na rovný, suchý povrch.

2. Vyšroubujte zapalovací svíčku (dbejte na to, aby byl otvor pro zapalovací svíčku otočen směrem od vás, protože může benzín vytrysknout).

3. Zatlačte dovnitř ovládací páčku sytiče, aby byl vyřazen z provozu, stiskněte páčku plynu a současně rychle zatáhněte šest až osm krát za startovací šňůru.

4. Vysušte zapalovací svíčku a zašroubujte ji zpět.

5. Postupujte dle běžného postupu pro startování vašeho stroje (pospaného v návodu k používání).