Motor neštartuje, čo mám robiť?

Pokiaľ sa vám nedarí motor naštartovať, zvyčajne sa jedná o problém s dodávkou paliva alebo zapaľovacou sviečkou. Skontrolujte, či je vysokonapäťový kábel zapaľovania správne nasadený na zapaľovaciu sviečku. Súčasne skontrolujte, či je hlavný vypínač v zapnutej polohe a že sa palivo dostane ku sviečke. Ak sa palivo odoberá a zapaľovacia sviečka pracuje, môže byť motor zaplavený. Ak problém pretrváva, odporúčame navštíviť lokálne autorizované servisné stredisko. Zoznam servisov je k dispozícii vo Vyhľadávači vyššie.