Čo mám robiť, keď sa motor pretáča, ale nenaštartuje?

Najčastejšou príčinou sú problémy s dodávkou paliva alebo systémom zapaľovania. Pri štartovaní studeného motora, ktorý nebol používaný po nejakú dobu, použite sýtič. Pamätajte si, že použitie sýtiča pri štartovaní teplého motora môže spôsobiť zaplavenie motora. Počkajte niekoľko minút, než sa pokúsite zaplavený motor znova naštartovať. Ak je palivová nádrž prázdna, alebo je v nej staré / kontaminované palivo, bude potrebné naplniť nádrž čerstvým palivom. Ak ani toto nepomáha, môže byť zanesený palivový filter alebo je potrebné palivový filter vymeniť. Zapaľovacia sviečka môže byť zanesená a je nutné ju vymeniť. Elektródy zapaľovacej sviečky môžu byť príliš ďaleko od seba a musia byť nastavené na správnu hodnotu. Ak problém pretrváva, odporúčame navštíviť lokálne autorizované servisné stredisko. Zoznam servisov je k dispozícii vo Vyhľadávači vyššie.