Čo mám robiť, ak motor stráca výkon, zastaví sa, alebo ho nemožno naštartovať?

Motor nebude pracovať správne, ak bude zanesený vzduchový filter, zanesená zapaľovacia sviečka, kontaminované/staré palivo alebo bude zanesený/poškodený tlmič výfuku. Potrebuje príliš veľa výkonu na pokosenie vysokej trávy. Pravidlom však je, že by sa nemala kosiť tráva o viac ako 1/3 jej vyrastenej výšky. Ak problém pretrváva, odporúčame navštíviť lokálne autorizované servisné stredisko. Zoznam servisov je k dispozícii vo Vyhľadávači vyššie.