Čo mám robiť, keď nožnice na živý plot strihajú nepravidelne?

Nože môžu byť tupé alebo uvoľnené, alebo sú konáre živého plota príliš silné, aby mohli byť odstrihnuté. V návode na použitie sú uvedené inštrukcie, ako má byť nastavené pnutie medzi nožmi a akým spôsobom ich ostriť. Je dôležité, aby ste použili ochranné rukavice vždy, keď vykonávate takúto kontrolu. Nože sú extrémne ostré a nemali by ste sa ich dotýkať.