Ako mám naštartovať zaplavený dvojtaktný motor?

1. Postavte stroj na rovný, suchý povrch.

2. Vyskrutkujte zapaľovaciu sviečku (dbajte na to, aby bol otvor pre zapaľovaciu sviečku otočený smerom od vás, pretože môže benzín vytrysknúť). Zatlačte dovnútra ovládaciu páčku sýtiča, aby bol vyradený z prevádzky, zatlačte páčku plynu a súčasne rýchlo zatiahnite šesť až osem krát za štartovaciu šnúru. Vysušte zapaľovaciu sviečku a zaskrutkujte ju späť.

5. Postupujte podľa bežného postupu pre štartovanie vášho stroja (popísaného v návode na použitie).