Autorizovaní predajcovia

Výrobky Partner môžete zakúpiť v obchodných reťazcoch – na miestach, kam chodíte bežne nakupovať. Ponuka výrobkov sa však môže obchod od obchodu líšiť.

Pokiaľ ste zakúpili výrobok Partner distribuovaný do siete obchodných reťazcov spoločnosťou Husqvarna Slovensko s.r.o., je záručný a pozáručný servis týchto výrobkov zabezpečovaný prostredníctvom autorizovaných servisných stredisiek, zoznamy ktorých sú k dispozícii v jednotlivých oddeleniach obchodných reťazcov.

Vyhľadávač servisných stredisiek