Co jest przyczyną nierównego koszenia przez urządzenie tnące?

Przede wszystkim należy sprawdzić ciśnienie powietrza w kołach. W traktorach ogrodowych powinno ono wynosić odpowiednio 1 bar (100 kPa) dla kół przednich i 0,8 bar (80 kPa) dla kół tylnych. Jeżeli ciśnienie w kołach jest różne, traktor pochyla się na stronę o mniejszym ciśnieniu. Jeżeli kontrola ciśnienia powietrza w kołach nie przyniesie rozwiązania problemu, należy sprawdzić wysokość urządzenia tnącego po obu stronach. Sposób kontroli opisano w instrukcji obsługi. Inną przyczyną nierównego koszenia są wygięte noże, które z jednej strony tną zbyt nisko. Wygięte noże należy natychmiast wymienić, ponieważ mogą one uszkodzić piastę noża. Jeżeli problem pozostaje nierozwiązany, zalecamy kontakt z najbliższym punktem serwisowym. Wykaz takich punktów dostępny jest w wyszukiwarce serwisu powyżej.