Co mam zrobić, jeżeli do urządzenia tnącego przyczepione są zlepione ścinki trawy?

Urządzenie tnące jest nieprawidłowo ustawione. Tył urządzenia powinien znajdować się o 0,5 cm wyżej, niż przód, mierząc przy zewnętrznych końcówkach noży. Prawidłowa regulacja opisana jest w instrukcji obsługi kosiarki. Trawa jest zbyt mokra lub zbyt wysoka. Należy odczekać, aż trawa wyschnie lub zwiększyć wysokość koszenia. Następnie stopniowo zmniejszać wysokość koszenia, aż do osiągnięcia oczekiwanego rezultatu. Niepisana zasada mówi, że nie należy jednorazowo skracać trawy o więcej niż 1/3 długości. Zamocowano niewłaściwe noże lub są one zużyte. Wymienić noże na właściwe dla danej metody pracy. Noże mogą być nieprawidłowo zamocowane. Należy sprawdzić, czy skierowano je we właściwą stronę. Zbyt mała prędkość obrotowa silnika. By noże osiągnęły prawidłową prędkość roboczą, silnik musi pracować na pełnych obrotach. Kosiarka porusza się zbyt szybko. Należy zwolnić. Pasek napędowy urządzenia tnącego może być zużyty, Wymienić go na nowy, o odpowiednim numerze części; pasek dostępny jest w najbliższym punkcie handlowo-usługowym. Otwory wentylacyjne w piaście noża mogą być niedrożne. Oczyścić urządzenie tnące ze ścinków trawy. Jeżeli problem pozostaje nierozwiązany, zalecamy kontakt z najbliższym punktem serwisowym. Wykaz takich punktów dostępny jest w wyszukiwarce serwisu powyżej.