Jak się uruchamia nowy silnik dwusuwowy?

Przed przystąpieniem do montażu i użytkowania nowego silnika dwusuwowego w maszynie Partner, należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Montaż silnika może być bardzo trudny, a maszynę łatwo jest uszkodzić, jeżeli nie przestrzega się odnośnych instrukcji. Instrukcje obsługi zawierają również ważne informacje na temat bezpieczeństwa, które należy bezwzględnie przestrzegać.

1. Wlać do zbiornika paliwa prawidłową mieszankę paliwową.

2. Ustawić wyłącznik w położeniu włączonym, włączyć ssanie.

3. Przy włączonym ssaniu pociągać za linkę rozrusznika nie więcej niż 5-6 razy. Kolejne pociągnięcia linki przy włączonym ssaniu grożą zalaniem silnika. Niektóre nowoczesne silniki niskoemisyjne są niezwykle ciche i można nie zauważyć, że silnik się uruchomił.

4. Po pojedynczym zapaleniu silnika należy wyłączyć ssanie.

5. Raz jeszcze pociągnąć linkę rozrusznika - silnik powinien się uruchomić.

6. Ostrożnie dodawać gazu, wyłączając wysokie obroty biegu jałowego. Urządzenie uruchomione z pomocą ssania zacznie się obracać nawet przy wyłączonej dźwigni gazu, z powodu wysokich obrotów biegu jałowego. Dlatego tak ważne jest, by podczas rozruchu pilarki uruchomiony był hamulec łańcucha.

Get Adobe Flash player