Bruksvilkår

Selv om informasjonen på Partners nettsted ved tiden for innføringen anses å være korrekt, gir ikke Partner noen garantier eller løfter når det gjelder denne, noe som også omfatter hypertekstlinker eller annen informasjon som hentes direkte eller indirekte fra Partners nettsted. Vi tar heller ikke noe ansvar for eventuelle feil eller forsømmelser på Partners nettsted. All informasjon står til rådighet, og skal brukes under den forutsetning at Partner ikke tar ansvar for eventuelle tap, skade eller kostnader eller annet, verken helt eller delvis, direkte eller indirekte, som har oppstått som en konsekvens av at besøkeren, eller noen annen person, har brukt eller stolt på slik informasjon.

Notis om Copyright

Innholdet på nettstedet er beskyttet av loven om opphavsrett, copyright (c) 2002-2003 Husqvarna AB (publ) (eller dets datterselskaper der det er oppgitt, og/eller lisensgivere), SE-561 82 Huskvarna, Sweden. Alle rettigheter forbeholdes.

Informasjonen på nettstedet inklusive, men ikke begrenset til, tekst, bilder og lyd må ikke, foruten i strengt privat hensikt eller der annet er angitt, reproduseres, overføres, spres eller lagres uten at det først er gitt skriftlig tillatelse fra Husqvarna AB (publ). Modifiseringer av innholdet på nettstedet er uttrykkelig forbudt.

Enkelte deler av nettstedet inneholder bilder der eierne er beskyttet av loven om opphavrett.

Varemerker

Dersom ikke annet er oppgitt, omfatter de merker, logotyper og emblem som vises på nettstedet varemerkerettighetene til Husqvarna AB (publ) (eller dets datterselskaper).

Ingen garantier eller løfter

Ingen garantier eller løfter INFORMASJONEN PÅ DETTE NETTSTEDET GIS “SOM DEN ER”. PARTNER TAR IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER PÅ SEG ANSVARET OVERFOR ANNEN PART ELLER FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELL SKADER ELLER ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR SOM EN FØLGE AV BRUK AV DETTE NETTSTED, ELLER NOE ANNET NETTSTED SOM ER LINKET TIL DENNE, INKLUSIVE MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAPT FORTJENESTE, FORSTYRRELSER I VIRKSOMHETEN, TAP AV PROGRAM ELLER ANDRE DATA I DINE DATABEHANDLINGSSYSTEMER ELLER PÅ ANNEN MÅTE, SELV OM VI UTTRYKKELIG ER GJORT OPPMERKSOMME PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.

Partner gir ingen garantier og/eller løfter av noe slag når det gjelder andre nettsteder som du kan få tilgang til gjennom vårt nettsted. Linker til andre nettsteder oppgis bare av praktiske årsaker, og betyr ikke at Partner påtar seg noe ansvar for innholdet på slik nettsteder. Det er dessuten ditt eget ansvar å sørge for at det materialet du velger å bruke ikke inneholder noe virus, ormer, Trojanske hester eller andre destruktive objekter.

Informasjonen på dette nettstedet kan inneholde tekniske feil eller skrivefeil.

Informasjonen på dette nettstedet kan komme til å endres når som helst uten foregående varsel eller andre forpliktelser.

Informasjonen på dette nettstedet kan inneholde referanser eller kryssreferanser til Partners produkter, tjenester m.m., som verken markedsføres eller er tilgjengelige i ditt land. Korrektheten i slik informasjon kan ikke garanteres, spesielt siden denne informasjonen kan komme til å endres. Slike referanser, spesielle krav eller tilgjengelighet betyr ikke at Partner har til hensikt å tilby slike produkter, tjenester e.l. i ditt land. Kontakt din lokale forhandler for å få fullstendige opplysninger om hvilke produkter, tjenester osv. som er tilgjengelige og som kan bestilles.

Spesifikk programvare er tilgjengelig på nettstedet.

Husqvarna AB (publ) (eller noen av dets datterselskaper) og/eller dets leverandører har copyright på programvarer som kan lastes ned fra dette nettstedet (under kalt “Programvaren”).

Bruken av programvaren styres av vilkårene i sluttbrukerens lisensavtale (dersom slik finnes), som følger med eller inngår i programvaren (“Lisensavtale”). Dersom ikke noe annet fremgår av Lisensavtalen, må programvaren kun lastes ned for bruk av sluttbrukere. All form for reproduksjon eller spredning av programvaren, som bryter mot vilkårene i lisensavtalen kan gi sivilrettslige eller strafferettslige følger.

UTEN BEGRENSNING AV DET FOREGÅENDE, ER KOPIERING OG REPRODUKSJON AV PROGRAMVAREN TIL ANNEN SERVER ELLER STED FOR VIDERE REPRODUKSJON ELLER SPREDNING, UTTRYKKELIG FORBUDT.

PROGRAMVAREN OMFATTES BARE AV GARANTI, OM NOEN I DET HELE TATT, IFØLGE DE VILKÅR SOM ER OPPGITT I LISENSAVTALEN. FORUTEN EVENTUELLE GARANTIER I LISENSAVTALEN FRASIER PARTNER SEG HERMED ALLE GARANTIER OG VILKÅR NÅR DET GJELDER PROGRAMVARENS GENERELLE TILSTAND, INKLUSIVE ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OG VILKÅR OM PROGRAMMETS OMSETTELIGHET, EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL, EIENDOMSRETT OG IKKE-KRENKELSE AV ANDRES RETTIGHETER.

Kommentarer, spørsmål eller forslag

Merk at all informasjon, frivillig innleverte forslag, ideer e.l. ikke betraktes som konfidensiell informasjon som noen skulle ha eiendomsrett til. Når du sender informasjon eller materiell til oss, gir du samtidig Partner ubegrenset og ugjenkallelig tillatelse til å bruke, reprodusere, vise, fremføre, modifisere, overføre og spre materialet eller informasjonen, og du samtykker også til at Partner fritt får bruke ideer, konsepter, knowhow eller teknikker som du sender oss.