Wat moet ik doen wanneer de motor draait, maar niet wil starten?

De meest voorkomende oorzaken zijn problemen met de brandstofvoorziening of het ontstekingssysteem. Gebruik de choke wanneer u de machine de eerste keer start nadat hij enige tijd niet gebruikt is. Denk erom dat wanneer u de choke gebruikt bij een warme motor, u de motor kunt verzuipen. Wacht enkele minuten voordat u weer probeer te starten als de motor is verzopen. Als de brandstoftank leeg is of oude/vervuilde brandstof bevat, moet het worden bijgevuld met nieuwe, schone brandstof. Als dit geen van beide werkt, kan het brandstoffilter vuil zijn of vervangen moeten worden. De bougie kan verontreinigd zijn en vervangen moeten worden. De bougiekabels kunnen los zitten en moeten stevig op hun plaats gedrukt worden. Als het probleem blijft bestaan, raden we aan contact op te nemen met uw locale dealer. Een lijst met dealers vindt u onder de Service locator hierboven.