Wat moet ik dan als de motor vermogen verliest, stopt of moeilijk start?

De motor zal niet naar behoren werken als het luchtfilter vies/verstopt is, de bougie vuil is, de brandstof verontreinigd/oud is of de geluidsdemper beschadigd/verstopt is. Het kost zeer veel vermogen om erg lang gras te maaien. Een vuistregel is om niet meer dan 1/3 van de lengte van het gras te maaien. Als het probleem blijft bestaan, raden we aan contact op te nemen met uw locale dealer. Een lijst met dealers vindt u onder de Service locator hierboven.