Wat is het probleem als ik een ratelend geluid van de motor hoor?

Normaliter komt dit door een tekort aan olie. Controleer het oliepeil en vul olie bij indien nodig. Als dit uw probleem niet oplost, controleer dan of alle externe componenten, zoals de geluidsdemper, de carburateur, bougie en kabels goed zijn vastgezet en dicht zijn. Als het probleem blijft bestaan, raden we aan contact op te nemen met uw locale dealer. Een lijst met dealers vindt u onder de Service locator hierboven.