Kā rīkoties, ja zem griešanas platformas iesprūst zāles kušķi?

Tas nozīmē, ka griešanas platforma nav pareizi noregulēta. Griešanas platformas aizmugurei ir jābūt 0,5 cm augstāk nekā priekšpusei. Mērījumi jāveic pie asmeņu ārējiem galiem. Jūsu zāles pļāvēja lietošanas instrukcijās ir parādīts, kā to noregulēt. Zāle ir pārāk slapja vai pārāk gara. Ļaujiet zālei nožūt vai noregulējiet lielāku augstumu. Pēc tam nedaudz samaziniet augstumu, līdz nogrieztā zāle ir vēlamajā garumā. Vispārpieņemts noteikums ir griezt ne vairāk kā 1/3 zāles garuma. Ir uzstādīti nepiemēroti asmeņi vai arī asmeņi ir nodiluši. Nomainiet asmeņus pret izmantotajai griešanas metodei piemērotiem asmeņiem. Iespējams, ka asmeņi ir nepareizi uzstādīti. Pārliecinieties, ka tie ir uzlikti pareizā virzienā. Dzinēja ātrums ir pārāk mazs. Lai sasniegtu pareizo asmeņu ātrumu, dzinējam ir jādarbojas ar pilnu jaudu. Pļāvējs pārvietojas pārāk ātri. Samaziniet ātrumu. Griešanas platformai ir jāizmanto piedziņas siksna. Nomainiet piedziņas siksnu pret jaunu ar atbilstošu detaļas numuru. To var iegādāties pie vietējā izplatītāja. Iespējams, ka ir aizsprostotas asmens vārpstas ventilācijas atveres. Notīriet visu zāli, kas ir pielipusi pie griešanas platformas. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar vietējo izplatītāju. Izplatītāju saraksts ir pieejams augstāk, apkopes meklētājā.