Kā rīkoties, ja dzinējs startējas, bet nesāk darboties?

Visbiežāk šī problēma ir saistīta ar degvielas padevi vai aizdedzes sistēmu. Pēc ilgāka laika izmantojot to, dzinēja iedarbināšanai izmantojiet iedarbināšanas ierīci. Atcerieties, ka iedarbināšanas ierīces izmantošana gadījumos, kad dzinējs vēl ir silts, var padot par daudz degvielas dzinējā. Ja dzinējā ir par daudz degvielas, pirms atkārtotas tā iedarbināšanas pagaidiet dažas minūtes. Ja degvielas tvertne ir tukša vai arī tajā ir veca/sastāvējusies degviela, to jāuzpilda ar jaunu, tīru degvielu. Ja tas nepalīdz, iespējams, ka ir jānotīra vai jānomaina degvielas filtrs. Iespējams, ka ir bojāta aizdedzes svece un tā ir jānomaina. Iespējams, ka sveces vadi ir vaļīgi un stingri jāiestumj atpakaļ vietā. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar vietējo izplatītāju. Izplatītāju saraksts ir pieejams augstāk, apkopes meklētājā.