Kā man rīkoties, ja divtaktu dzinējs nav iedarbināms?

Parasti, ja dzinējs nav iedarbināms, problēma ir degvielas padevē vai aizdedzes svecē. Pārliecinieties, ka aizdedzes sveces vadi ir pareizi pievienoti. Pārbaudiet, vai izslēgšanas slēdzis ir ieslēgts un degviela sasniedz aizdedzes sveci. Ja degviela tiek piegādāta un aizdedzes svece darbojas, iespējams, ka dzinējā ir par daudz degvielas. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar vietējo izplatītāju. Izplatītāju saraksts ir pieejams augstāk, apkopes meklētājā.