HASZNÁLATI FELTÉTELEK

A Partner weboldal indításának időpontjában a rajta lévő információk korrektnek tekinthetők, ennek ellenére Partner nem vállal garanciát, vagy felelősséget a helyességükért. Ez a kapcsolódó linkekre vagy más információkra is vonatkozik,melyek közvetlenül vagy áttételesen a Partner oldaról származnak, ez azt jelenti, hogy Partner semmilyen felelősséget nem vállal az esetleges hibákért, vagy mulasztásokért a Partner weboldalon. A rendelkezésre bocsájtott információk azzal a feltétellel használhatók, hogy az esetleges veszteségekért, kártérítési igényekért, károkért vagy költségekért bármilyen formában, melyek közvetlenül vagy közvetve fellépnek, azáltal, hogy a látogató vagy más személy ezeket az információkat használta vagy ezekre hagyatkozott, Partner semminemű teljes vagy részleges felelősséget nem vállal.

Szerzői jogvédelem

A weboldal tartlama szerzői jogvédelem alatt áll copyright © 2006 Husqvarna AB (publ) (vagy Leányvállalatai, ha így van megadva és/vagy a licenszet adó), SE-561 82 Huskvarna, Svédország. Minden jog fenntartva.

Az információkat a weboldalon, beleértve, de nem korlátozva, szöveg, kép és hang, a szigorúan személyes használaton túlmenően, kivéve ha ez másképp jelezve van, a Husqvarna AB (publ.) előzetes írásbeli engedélye nélkül nem szabad ismételni, áthelyezni, terjeszteni vagy tárolni. A weboldal tartalmának megváltoztatása szigorúan tilos.

A weboldal bizonyos részei tartalmaznak olyan képeket, melyek szerzői szintén Copyright jogokkal rendelkeznek.

Védjegyek

Hacsak nincs másképp jelölve, a weboldalon található védjegyek, vállalati logo-k és emblémák a Husqvarna AB (publ) (vagy Leányvállalatai) védjegy jogainak részét képezik.

Semmilyen garancia vagy kötelezettség

AZ INFORMÁCIÓK EZEN A WEBOLDALON "A JELENLEGI ÁLLAPOTBAN" KERÜLTEK MEGADÁSRA. A HUSQVARNA CSOPORT SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET MÁSOKKAL SZEMBEN AZ ESETLEGESEN FELLÉPŐ KÖZVETLEN, KÖZVETETT SPECIÁLIS VAGY EGYÉB KÁROKÉRT, MELYEK ENNEK A WEBOLDALNAK VAGY EGY EZZEL A WEBOLDALLAL KAPCSOLÓDÓ OLDAL HASZNÁLATA KÖVETKEZTÉBEN KELETKEZNEK.EZEN KÁROK KÖZÉ TARTOZIK (DE NEM EZEKRE KORLÁTOZÓDIK) AZ ELMARADT NYERESÉG, ÜZLETMENETBEN FELLÉPŐ ZAVAROK, A SZÁMÍTÓGÉPES ÜGYVITELI RENDSZERBEN KELETKEZŐ ADAT- VAGY PROGRAMVESZTÉS. NEM VAGYUNK KÖTELESEK, DE AZ ILYEN JELLEGŰ VESZÉLYEKRE NYOMATÉKOSAN FELHÍVJUK A FIGYELMET.

Partner nem vállal semmilyen garanciát és/vagy felelősséget semmilyen módon más weboldalakért, melyeket ezen a weboldalon keresztül elérhet. Az egyéb weboldalakhoz kapcsolódó linkek csak a kényelmet szolgálják és nem jelentik azt, hogy tartalmukért Partner bármilyen módon is helytállna. Önnek kell elővigyázatosnak lenni és megbizonyosodnia arról, hogy az Ön által kiválasztott anyag ne tartalmazzon vírust, vagy egyéb romboló hatású elemeket.

Weboldalunkon az információk tartalmazhatnak műszaki pontatlanságokat vagy elírásokat.

Az információk tartalma előzetes közlés nélkül, vagy egyéb kötelezettség nélkül változtatásra kerülnek.

A weboldalon publikált információk tartlamazhatnak referenciákat, utalásokat Partner termékekre, szolgáltatásokra, stb., melyek az Ön országában esetleg nem elérhetők, nem értékesíthetők. Ezeknek az információknak a helyességét nem tudjuk garantálni, különösen azért nem, mert ezek az információk változnak, mivel bizonyos feltételeknek vannak alárendelve. Ezek a hivatkozások nem jelentik ezért azt, hogy Partner az Ön országában értékesíteni kívánja ezeket a termékeket vagy szolgáltatásokat. Kérjük, forduljon helyi kereskedőjéhez és érdeklődjön, hogy melyik termék, szolgáltatás érhető el, rendelhető meg.

A weboldalon elérhető software-ek

Bármely software-re, mely letöltéshez elérhető erről a weboldalról (a “Software”) Husqvarna AB (publ) (vagy Leányvállalatai) és/vagy szállító partnerei szerzői joggal rendelkeznek.

A szoftver használata a felhasználói licenszszerződés feltételeiben szabályzott (amennyiben van licenszszerződés), mely csatolva van, vagy a szoftveren belül található(”License Agreement”). Amennyiben a Licenszszerződésben nem másként szabályozott, a szoftver letöltése az olvasó számára felhasználás céljából engedélyezett. A sokszorosítás bármilyen formája, a szoftver terjesztése, melyek a licenszszerződés rendelkezéseinek ellentmondanak, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járnak.

AZ ELŐZŐEKBEN LEÍRTAK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL, A SZOFTVER MÁSOLÁSA, SOKSZOROSÍTÁSA MÁS SZERVEREKRE VAGY MÁS WEBOLDALRA TOVÁBBI SOKSZOROSÍTÁS, TERJESZTÉS CÉLJÁBÓL, KIFEJEZETTEN TILOS.

A SZOFTVERRE A GARANCIA CSAK A LICENSZSZERZŐDÉSBEN MEGADOTT FELTÉTELEK MELLETT ÉRVÉNYES. A LICENSZSZERZŐDÉSBEN SZEREPLŐ ESETLEGES GARANCIA KIVÉTELÉVEL HUSQVARNA MINDEN GARANCIÁLIS KÖTELEZETTSÉGET ELUTASÍT, A SZOFTVERRE NÉZVE, BELEÉRTVE A SZOFTVER ELADHATÓSÁGÁT, BIZONYOS CÉLOKRA VALÓ MEGFELELŐSÉGÉT, TULAJDONJOGOKAT, ÉS HOGY MÁS JOGOKAT NEM SÉRT.

Megjegyzések, kérdések vagy javaslatok

Kérjük, figyeljen arra, hogy bármely információ, önszántából beadott javaslat, ötlet, stb., nem tekintendő bizalmas információnak és jogilag védettnek. Bármilyen információ vagy anyag küldése esetén, Ön korlátlan és visszavonhatatlan jogot ad Partner-nek ezeknek az anyagoknak, információknak a sokszorosítására, bemutatására, változtatására, terjesztésére. Ön azzal is egyetért, hogy Partner szabadon felhasználhatja az ötletet, koncepciót, know-how-t vagy technikát, melyet Ön beküldött nekünk.