Nyilatkozat a REACH 33. Cikkéről

Az Európai Parlament 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) az Európai Unió vegyi szabályozási kerete, amely 2007. június 1-jén lépett hatályba.

33. Cikk, Közlemény a cikkekben szereplő anyagokról szóló tájékoztatóról

A Husqvarna Csoport az alábbi tájékoztatást adja az Európai Vegyianyag-ügynökség által a REACH XIV. Mellékletébe (az ún. Jelöltlistára) jelöltként meghatározott anyagokról, amelyek koncentrációja az árucikkekben meghaladja a 0,1 tömegszázalékot.

Nyilatkozat a REACH 33. Cikkéről