Privaatsus

Partner on selle privaatsust puudutava info koostamisel lähtunud soovist demonstreerida meie pühendumust Teie privaatsuse tagamisele. Alljärgnevast materjalist leiate ülevaate antud koduleheküljel kasutatud informatsiooni kogumise ja levitamise tavadest; www.partner.biz.

Partneri sooviks on anda Teile võimalikult suur kontroll oma isikuandmete üle; meie jaoks on oluline, et saaksite end meie kodulehekülge külastades hästi tunda. Sellele vaatamata soovime aeg-ajalt ka Teie käest informatsiooni saada. Igasugust isiklikku laadi informatsiooni, kaasa arvatud Teie E-posti aadress, kasutatakse järgnevate põhimõtete kohaselt:

Juhul, kui annate meile oma isikuandmed sooviga saada meilt vastu informatsiooni - näiteks broshüüre, katalooge - kogume meie selle informatsiooni kokku ja salvestame. Need kogutud andmed võimaldavad meil Teie informatsioonivajadusi rahuldada.

Me ei müü Teie kohta kogutud andmeid ja informatsiooni.

Meie koduleheküljelt võite leida linke teistele kodulehekülgedele, mida ei halda Partner. Partner ei vastuta niisuguste kodulehekülgede privaatsusega seonduvate reeglite eest.

Statistika ja 'küpsised'

Partner kogub teavet ka Teie arvuti riist- ja tarkvara kohta. Selline informatsioon hõlmab: Teie IP-aadressi, brauseri tüüpi, operatsioonisüsteemi, domeeni nime, kodulehekülje külastamise aega ja kodulehekülgesid, mille kaudu Te meieni jõudsite. Sedalaadi informatsiooni kasutatakse teenuse osutamiseks, teenuse kvaliteedi tagamiseks, kodulehekülje külastatavusega seotud statistiliste andmete hankimiseks, Teile kõige enam huvi pakkuva informatsiooni koostamiseks ja avaldamiseks ning meie kodulehekülje piiratud juurdepääsuõigustega osade külastamise võimaluse andmiseks.

Partner kogub teavet ka selle kohta, milliseid meie kodulehekülje osi kliendid külastavad. Kodulehekülje külastatavuse andmete kogumisel võetakse aluseks ainulaadne ID-number, mida ei seostata kunagi teie isikuandmetega.

Meie kodulehekülje külastamisel satub kliendi arvutisse 'küpsis' (juhul, kui klient seda lubab); samuti kontrollitakse, kas klient on kodulehekülge varem külastanud. 'Küpsised' aitavad just seda laadi külastusi puudutavat statistikat koguda.