Co to může být za problém, pokud žací ústrojí neseká rovnoměrně?

Nejprve zkontrolujte tlak v pneumatikách. U zahradních traktorů by měl být 1 bar (100 kPa) u předních a 0,8 baru (80 kPa) u zadních pneumatik. Pokud není tlak v pneumatikách stejný, bude se zahradní traktor naklánět na stranu, kde je tlak v pneumatice nižší. Pokud toto nevyřeší problém, zkontrolujte, zda je žací ústrojí seřízeno na stejnou výšku na obou stranách. V návodu k používání je vysvětleno, jak toto překontrolovat. Dalším důvodem nepravidelného výsledku sečení jsou ohnuté žací nože, kdy jedna strana nože seká příliš nízko. Ohnuté nebo deformované nože musí být okamžitě vyměněny, neboť může dojít k poškození domečků (hřídele a krytu hřídele žacího nože). Pokud problém přetrvává, doporučujeme navštívit lokální autorizované servisní středisko. Seznam servisů je k dispozici ve Vyhledávači servisů výše.