Co mám dělat, když se motor protočí, ale nenastartuje?

Nejčastější příčinou jsou problémy s dodávkou paliva nebo systémem zapalování. Při startování studeného motoru, který nebyl používán po nějakou dobu, použijte sytič. Pamatujte si, že použití sytiče při startování teplého motoru může způsobit přeplavení motoru. Vyčkejte několik minut, než se pokusíte přeplavený motoru znovu nastartovat. Pokud je palivová nádrž prázdná, nebo je v ní staré/kontaminované palivo, bude nezbytné naplnit nádrž čerstvým palivem. Pokud ani toto nepomáhá, může být zanesený palivový filtr nebo je nezbytné vyměnit palivový filtr. Zapalovací svíčku může být zanesená a je nutné ji vyměnit. Elektrody zapalovací svíčky mohou být příliš daleko od sebe a musí být seřízeny na správnou hodnotu. Pokud problém přetrvává, doporučujeme navštívit lokální autorizované servisní středisko. Seznam servisů je k dispozici ve Vyhledávači servisů výše.