Jak mám nastartovat nový dvoutaktní motor?

Nejprve si musíte přečíst návod k používání, než začnete se sestavováním a startováním nového stroje s dvoutaktním motorem Partner. Sestavení výrobku může být velmi obtížné a snadno může dojít k jeho poškození, pokud nebudete postupovat dle instrukcí. Návod k používání obsahuje také důležité bezpečnostní pokyny, které musí být vždy dodržovány.

1. Naplňte palivovou nádrž správnou palivovou směsí.

2. Hlavní vypínač přepněte do polohy ON – zapnuto a zapojte sytič.

3. Netahejte za startovací šňůru vícekrát, než 5-6 krát se zapojeným sytičem. Další pokusy nastartovat motor se zapojeným sytičem mohou způsobit přeplavení motoru. Některé moderní motory s nízkou hladinou emisí jsou velmi tiché a je velmi těžké zaslechnout, když se motor nastartoval.

4. Jakmile má motor snahu nastartovat (naskočí, ale ihned zhasne), vypněte sytič.

5. Zatáhněte za startovací šňůru a motor by měl nastartovat.

6. Zmáčkněte opatrně páčku plynu, aby se vypnul startovací plyn. Po nastartování se začne otáčet zařízení (řezné), když jste ještě nepřidali plyn. Proto je velmi důležité, abyste při startování řetězové pily aktivovali řetězovou brzdu.

Get Adobe Flash player