Nelze nastartovat dvoutaktní motor, co mám dělat?

Pokud nelze motor nastartovat, obvykle se jedná o problém s dodávkou paliva nebo zapalovací svíčkou. Zkontrolujte, zda je vysokonapěťový kabel zapalování správně nasazen na zapalovací svíčku. Současně zkontrolujte, zda je hlavní vypínač v poloze zapnuto a že se palivo dostane ke svíčce. Pokud je palivo čerpáno a zapalovací svíčka pracuje, může být motor přeplavený. Pokud problém přetrvává, doporučujeme navštívit lokální autorizované servisní středisko. Seznam servisů je k dispozici ve Vyhledávači servisů výše.